Είστε εδώ

Βόκοβιτς Νίκος, «Τρίστιχα», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 473