Είστε εδώ

Θεοδωροπούλου-Λιβαδά Βαρβάρα, «Το τραγούδι της Λένιας», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 472-473