Είστε εδώ

Παραράς Λάμπρος, «Η τέχνη του Γρυπάρη από ένα του σονέττο», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 460-463