Είστε εδώ

Παπάς Άλκης, «Χωρισμός», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 463