Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Τραγούδι σε παλιό σκοπό», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 459