Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Søren Kierkegaard. Ο φιλόσοφος του λυρικού διαλεκτικισμού», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 451-459