Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Παρακμή», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 450