Είστε εδώ

Πελεκανίδης Στυλιανός, «Από την αναστήλωση του Αγίου Δημητρίου», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 445-449