Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 442