Είστε εδώ

«Γενική άποψη της Βασιλικής του Αγ. Δημητρίου μετά την αποκατάσταση της Δ και Ν πλευράς», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 441