Είστε εδώ

Μελαχρινός Απόστολος, «Οι αντίλαλοι», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 443