Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. (εσώφυλλο)