Είστε εδώ

«Γενικά φροντιστήρια Αλ. Δεληγιαννίδη», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. (εσώφυλλο)