Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Νίκη», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 420