Είστε εδώ

Παραράς Λάμπρος, «Η τέχνη του Γρυπάρη από ένα του σονέττο», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 422-426