Είστε εδώ

Άννινος Γεράσιμος, «Ταξίδι», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 418-420