Είστε εδώ

Τσιάκος Τάκης Μ., «Αντίδωρα», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 411