Είστε εδώ

Πολυδεύκης Μιχαήλ, «Πρώτη μου χαρά», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 412