Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Søren Kierkegaard. Φιλόσοφος του λυρικού διαλεκτικισμού», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 405-411