Είστε εδώ

Χατζόπουλος Ιωάννης Ν., «Στίχοι», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 404