Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Σύννεφα», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 403