Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Όνειρα και παραμύθια», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 403