Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 402