Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Ελληνική τέχνη. Σχέδιο. Κόρφος στη Θάσο», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 401