Είστε εδώ

«Πλιάγκας, Καστρίτσης και Σία. Μεζάπ και αδελφοί Χαΐτογλου», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. (εσώφυλλο)