Είστε εδώ

«Γ΄ διαγωνισμός των Μορφών: ποιητικός», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. (εσώφυλλο)