Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Για την υποτακτική», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 400