Είστε εδώ

Γεωργιάδης Αχιλλέας, «Νυν απολύεις...», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 369-373