Είστε εδώ

Τσόπελα Καίτη, «Χωρισμός», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 373