Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Σιωπηλός πεντάξενος», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 368