Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Μάννες», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 367