Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Οικογένεια», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 363-367