Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 362