Είστε εδώ

Καραζήσης Γεώργιος, «Ελληνική τέχνη. Ταρσανάς», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 361