Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Μουσική Κίνηση», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 116-117