Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ζωγραφική. Έκθεση Κενάν Μεσαρέ», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 116