Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ν.Ι. Σηφάκι Βοήθεια! Σώσε με!, Αθήνα 1946», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 115-116