Είστε εδώ

Russi Antonio, «Ύστερα από εκατό χρόνια», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 114