Είστε εδώ

Ξηροτύρης Ιωάννης Ν., «Η “ολότητα” του είναι μας και στυλ ζωής», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 111-113