Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Ελένη», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 110