Είστε εδώ

Καραζήσης Γεώργιος, «Από τον Άι-Νικόλα (Χαλκιδικής)», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 103