Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Το πρόβλημα της μορφής στη νεώτερη αισθητική», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 101-106