Είστε εδώ

Coppée François, «Οχτώβρης», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 106