Είστε εδώ

Πωγωνίτης Άνθος, «Νεροσυρμές», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 100