Είστε εδώ

Πωγωνίτης Άνθος, «Κυπαρίσσια», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 99-100