Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. (εσώφυλλο)