Είστε εδώ

Γιάκος Διονύσιος, «Ελληνική τέχνη. Το ξύπνημα», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 81