Είστε εδώ

«Στο επόμενο τεύχος», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. (εσώφυλλο)