Είστε εδώ

«Διαγωνισμός διηγήματος», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 75