Είστε εδώ

Χασηρδζόγλου Άριστος, «Από μήνα σε μήνα. Ζωή και τέχνη. Η ποίηση της ζωής μας», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 76-77